Welkom bij Stichting Herdenkingsstenen
Midden-Groningen

De Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen herdenkt de joodse slachtoffers van het naziregime bij hun laatste woning in de gemeente. Ze zijn vermoord. Het gaat om ongeveer 170 slachtoffers, bijna alle joodse inwoners van de toenmalige gemeenten Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Zuidbroek, Noordbroek, Muntendam en Meeden.

Beleidsplan

Bekijken

Bestuur en Comité

Bekijken

Oprichtingsakte

Bekijken

IBAN: NL78 RABO 0364 9069 28 | KvK: 81264739 | Fiscaal RSIN-nummer: 862027743

Jaarverslag 2022Jaarrekening 2022

Herdenkingsstenen

Herdenkingsstenen, ook wel genoemd struikelstenen of stolpersteine, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme.

Steenleggingen

De steenleggingen worden gedaan door leerlingen van de scholen in de nabijheid. Indien mogelijk worden nabestaanden van de weggevoerde bewoners van de huizen uitgenodigd bij de steenlegging aanwezig te zijn.

Doelstellingen

De Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen heeft tot doel:

1

Levend houden

Het levend houden van de nagedachtenis van de joodse slachtoffers van de naziterreur door het plaatsen van herdenkingsstenen in de gemeente Midden-Groningen;
2

Vastleggen

Het vastleggen van de toenmalige adressen van voornoemde slachtoffers in de gemeente Midden-Groningen;
3

Opdracht geven

Opdracht geven tot het leveren en leggen van herdenkingsstenen bij de toenmalige woonhuizen van slachtoffers in de gemeente Midden-Groningen;
4

Aanleggen

Het aanleggen van een register van geplaatste herdenkingsstenen en het initiëren van het beheer;
5

Informeren

Het (doen) informeren over, en actief betrekken van jongeren bij de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en zijn slachtoffers,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Doel bereiken

De Stichting wil haar doel bereiken door:

1

Financiële middelen verwerven

Samen met de gemeente Midden-Groningen, bedrijven, verenigingen, burgers en scholen voldoende financiële middelen te verwerven om de herdenkingsstenen te kunnen plaatsen en op gepaste wijze aandacht te besteden aan de plaatsing;
2

Stimuleren, initiëren en steunen

Het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die mede tot verwezenlijking van het doel kan leiden, in materiële en immateriële zin;
3

Herinnering levend houden

De herinnering aan het verdrijven en het vernietigen van Joden en anderen ten gevolge van het nationaalsocialisme in Europa, Nederland en Midden-Groningen in het bijzonder, levend te houden;
4

Initiëren van educatieve programma’s

Het initiëren van educatieve programma’s over de Tweede Wereldoorlog;
5

Verrichten van onderzoeken

Het verrichten of doen verrichten van onderzoeken naar slachtoffers en nabestaanden van de slachtoffers ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

De Stichting sluit beloningen van leden van het bestuur en vrijwilligers nadrukkelijk uit.
In 2021 heeft de belastingdienst aan de SHMG de Culturele ANBI-status toegekend.

Voor informatie omtrent al eerder in de gemeente gelegde herdenkingsstenen, verwijzen wij graag middels onderstaande link naar de website van Struikelstenen Midden-Groningen.

www.arcgis.com

Ontvangen financiële bijdragen:

 

Gemeente Midden Groningen

P.J. Horst
T.J. Snitjer-Laphor
M.M. Heinemans eo A.P. Knobbe
Psych Dick Jeronimus
Kraamzorg Greetje Oostland
Blijham Papier
P.J. Meijer en F. Spaak
S.J. Hilgenga
F.J. van der Span
V.O.F. hotel Faber
Administratiekantoor BPS
T. Krijgsheld en C.G. Krijgsheld-van der Laan
Schoenmakerij Ruchti V.O.F.
A. Elzinga
Viadict
Buro Edzes
G. Strabbing en T. Strabbing-Mulder
M. Kluin en J.I. Kluin-Jansen
B.A.J Hartenhof eo T.J. Hartenhof-Eggen
A.E. Blaauw- Poortman
Stichting Detenje
E.C. Gerds eo A.A. Gerds-den Hertog
Hilma Dekens Counselling
Boomkwekerij Noordhof
W. Bazuin en H.E. Bazuin-van Dam
Jan Mossel Installatietechniek

DeKo Schilderwerken

H. Nieborg en J.A.C. Nieborg-Boeysma
E.M. Koster
K.K. Smant en D.M.E. Boekholt
E. ten Wolde
F.M. Selmeijer
Atymo
A. Slump
W. van Houten en E. van Houten-Vrieling
Dideldom
Oostland Logistics
T.J.J. Versteeg en W.M.H. Versteeg-Kosmeijer
Stichting Wij en de Maatschappij
Onderlinge Uitvaartvereniging
G.L. Schreuder CJ
Administratiekantoor Van Oosten
J. Wubs
F.J. de Boer cj
B. Blaaw en T.G.J. Blaauw-Luitjens
Jaap Post, Saretta Bollegraaf
J. Messchendorp
J. Post cj
Phemia BV
Monumenta Graveniers
Tandarts W. Barels
V.O.F. De Morgenster
E. en E.J. van Westende

E.G. Westerink

Dorpsvereniging Foxhol
G.M. van Lier
L.H. Boerma
V.O.F. Slachthuis Zuidbroek
Stichting Dorpshuis Kropswolde
Roode of Burgerweeshuis
J.G. Lenting en mevr. J. Lenting
J. Jansma eo
H.S. Bollegraaf
S. Bollegraaf
Mevr. A.W. Noorlag
Emmaplein Foundation
Rotaryclub Hoogezand-Sappemeer
H. Knol
Odd Fellows Loges Sappemeer
Coöperatiefonds Rabobank Stad en Midden-Groningen
Fonds Eemsmond
NEDMAG Veendam
Rotaryclub Oldenburg
Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol
Lionsclub Skiramere
Meubelmakerij Oudeweg
Drukkerij Comprint
Anonieme Schenkers